Bảng giá NAV Quỹ mở | Hướng dẫn sử dụng | Khôi phục cài đặt gốc | English
 VNX-AllShare:    
 KLGD:   - GTGD:  
   ■–––  
 VN-Index:    
 KLGD:   - GTGD:  
   ■––  
 VN30-Index:    
 KLGD:   - GTGD:  
   ■–––  
 HNX-Index:    
 KLGD:   - GTGD:  
   ■–––  
 HNX30-Index:    
 KLGD:   - GTGD:  
   ■–  
 Upcom-Index:    
 KLGD:   - GTGD:  
   ■–––  
 
 
           
Chào mua
Giá Khối lượng CTCK rao mua
Khớp lệnh
Giá Khối lượng GTGD
Tổng    
Chào bán
Giá Khối lượng CTCK rao bán
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT ■ Thanh khoản đột nhiên “tụt áp”- Cập nhật PPC   ■ Kết thúc tuần giao dịch đi ngang - Cập nhật dầu khí   ■ VNIndex và HNIndex lệch pha - Cập nhật PHR   ■ Cần thêm những nhân tố mới để xác định xu hướng - Cập nhật ô tô   ■ Điều chỉnh không đáng ngại - Cập nhật MBB     . Trực tuyến: