Bảng giá NAV Quỹ mở | Hướng dẫn sử dụng | Khôi phục cài đặt gốc | English
 VNX-AllShare:    
 KLGD:   - GTGD:  
   ■–––  
 VN-Index:    
 KLGD:   - GTGD:  
   ■––  
 VN30-Index:    
 KLGD:   - GTGD:  
   ■–––  
 HNX-Index:    
 KLGD:   - GTGD:  
   ■–––  
 HNX30-Index:    
 KLGD:   - GTGD:  
   ■–  
 Upcom-Index:    
 KLGD:   - GTGD:  
   ■–––  
 
 
           
 
 
Thông tin giao dịch
Giá 
Khối lượng 
Thay đổi 
Tham chiếu 
Trần/Sàn / 
Mở 
Thấp/Cao / 
Giá TB 
Tổng KL 
NN mua 
NN bán 
Room 
+/- 1 tuần (%)  
+/- 1 tháng (%) 
+/- 3 tháng (%) 
Cao 52 tuần 
Thấp 52 tuần 
KLGDTB 30 ngày 
KLGDTB 90 ngày 
KLGDTB 180 ngày 
 
Khớp lệnh theo thời gian
Thời gian Giá Khối lượng Tổng KL
Dư mua Dư bán
    
    
    
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT ■ Thanh khoản đột nhiên “tụt áp”- Cập nhật PPC   ■ Kết thúc tuần giao dịch đi ngang - Cập nhật dầu khí   ■ VNIndex và HNIndex lệch pha - Cập nhật PHR   ■ Cần thêm những nhân tố mới để xác định xu hướng - Cập nhật ô tô   ■ Điều chỉnh không đáng ngại - Cập nhật MBB     . Trực tuyến: