Bảng giá NAV Quỹ mở | Hướng dẫn sử dụng | Khôi phục cài đặt gốc | English
 VNX-AllShare:    
 KLGD:   - GTGD:  
   ■–––  
 VN-Index:    
 KLGD:   - GTGD:  
   ■––  
 VN30-Index:    
 KLGD:   - GTGD:  
   ■–––  
 HNX-Index:    
 KLGD:   - GTGD:  
   ■–––  
 HNX30-Index:    
 KLGD:   - GTGD:  
   ■–  
 Upcom-Index:    
 KLGD:   - GTGD:  
   ■–––  
 
 
           
 
 
Thông tin giao dịch
Giá 
Khối lượng 
Thay đổi 
Tham chiếu 
Trần/Sàn / 
Mở 
Thấp/Cao / 
Giá TB 
Tổng KL 
NN mua 
NN bán 
Room 
+/- 1 tuần (%)  
+/- 1 tháng (%) 
+/- 3 tháng (%) 
Cao 52 tuần 
Thấp 52 tuần 
KLGDTB 30 ngày 
KLGDTB 90 ngày 
KLGDTB 180 ngày 
 
Khớp lệnh theo thời gian
Thời gian Giá Khối lượng Tổng KL
Dư mua Dư bán
    
    
    
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT ■ Báo cáo cập nhật Ngành Ngân hàng - Vĩ mô thuận lợi tạo động lực tăng trưởng lợi nhuận ngành   ■ Dòng tiền vẫn khá vững- Cập nhật PC1   ■ Ngày của ngân hàng- Cập nhật xu hướng công nghệ   ■ Large-cap bùng phát - Cập nhật kinh tế vĩ mô   ■ VIC và VRE đưa VN-Index vượt mốc 900 điểm - Cập nhật thị trường     . Trực tuyến: