Bảng giá NAV Quỹ mở | Hướng dẫn sử dụng | Khôi phục cài đặt gốc | English
 VN-Index:    
 KLGD:   - GTGD:  
   ■––  
 VN30-Index:    
 KLGD:   - GTGD:  
   ■–––  
 HNX-Index:    
 KLGD:   - GTGD:  
   ■–––  
 HNX30-Index:    
 KLGD:   - GTGD:  
   ■–  
 UPCOM-Index:    
 KLGD:   - GTGD:  
   ■–––  
 
 
         
Nhập mã:    Nhóm:  
Ngành:  
TC Trần Sàn Dư mua Khớp lệnh Dư bán Giá NN Mua
G3 KL3 G2 KL2 G1 KL1 Giá KL +/- TKL G1 KL1 G2 KL2 G3 KL3 Mở Cao Thấp TB
TC Trần Sàn Dư mua Khớp lệnh Dư bán Giá NN Mua
G3 KL3 G2 KL2 G1 KL1 Giá KL +/- TKL G1 KL1 G2 KL2 G3 KL3 Mở Cao Thấp TB
Mã TC Trần Sàn Dư mua Khớp lệnh Dư bán Giá NN Mua
G3 KL3 G2 KL2 G1 KL1 Giá KL +/- TKL G1 KL1 G2 KL2 G3 KL3 Mở Cao Thấp TB
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT ■ Thị trường: Thời điểm bận rộn cho người cầm tiền - Quy định mới của Bộ Nông Nghiệp Mỹ ảnh hưởng như thế nào đối với cá tra Việt Nam   ■ Thị trường: Tiếp tục điều chỉnh theo nhịp giảm của chứng khoán châu Á - Công nghệ sản xuất thép ở Việt Nam: có thể cạnh tranh giá với thép Trung Quốc?   ■ Thị trường: Có cơ sở để tin tưởng chuỗi ngày giảm điểm đang gần kết thúc   ■ Vẫn duy trì lực mua trước diễn biến tiêu cực của thị trường   ■ Thị trường: Giữ vững tâm lý và nguyên tắc đầu tư - Ngành BĐS – Nhiều chuyển động mới trong 11 tháng 2015 - Cập nhật vĩ mô, HHS     . Trực tuyến: